Koncept Dnia by. Revol

Temat: odliczenie skarbowe.
Zwrot różnicy podatku VAT przysługuje również w roku 2008 nie ma więc powodu kupowania materiałów na zapas. Natomiast dokumentem pozwalającym na takie odliczenie - oprócz faktur VAT - jest pozwolenie na budowę jeśli materiały służą do budowy nowego domu lub oświadczenie, gdy chodzi o prace remontowe.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=3844Temat: Komu i za co zwrot przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane
Z dobrego serca przekazuję (może jeszcze ktoś nie wie) Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym budującym i remontującym swoje własne domy i mieszkania. Umożliwia odzyskanie części podatku VAT z faktur zapłaconych na wymieniony cel od dnia 01.05.2004 roku, gdy stawka podatku na dużą część materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22%, do odwołania (kiedy to zlikwidowana zostanie obniżona stawka w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Zwrotu mogą dochodzić tylko osoby fizyczne, które same kupują materiały i robią to na potrzeby osobiste. Nie będzie natomiast można dochodzić zwrotu VAT-u zapłaconego w cenie usług budowlano-montażowych, jak również wtedy, gdy inwestycja w budowę czy remont odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto kupujący materiały musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na ... fakturami wystawionymi od 01.05.2004 roku. i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22%. stawką VAT od maja 2004 roku. Wykaz znajduje się PDF (załącznik) Kliknij, aby zobaczyć załącznik
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=5375


Temat: Zwrot VAT dla osób fizycznych
Zwrot ten obejmuje tylko niektóre poniesione wydatki związane z budownictwem i remontem mieszkaniowym poniesionym od dnia1 maja 2004 roku. Stawka podatku VAT wzrosła z 7% na 22%, prawo do zwrotu części VAT poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która jest właścicielem mieszkania bądź domu. Jest bardzo dużo materiałów budowlanych, których nie można odliczyć. Na przykład: farby, wałki itp,jak również meble. Ze sprzętu AGD można odliczyć tyko kuchnię gazową pod warunkiem, że jest podłączona pod gaz ziemny. Czy to jest sprawiedliwe rozwiązanie? Zanim otrzymamy zwrot, musimy wypełni dokumenty na fakturach muszą być symbole materiałów...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2006


Temat: Zwrot VAT dla osób fizycznych
Zwrot przysługuje wyłącznie na podstawie faktury wystawionej zgodnie z UVAT na osobę fizyczną. Faktura ta musi być wystawiona po 1 maja 2004 r., tj. po dniu wejścia w życie UVAT i dokumentować poniesienie wydatków, o których mowa w pkt. 2. W urzędzie skarbowym należy przedstawić oryginały faktur VAT, a do wniosku dołączyć ich kserokopie. Zwrot podatku następuje wyłącznie na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Ustawa określa, co powinien wniosek zawierać. Osoba fizyczna we wniosku o zwrot podatku VAT powinna m.in. wskazać sposób zwrotu kwot (w kasie, za pośrednictwem poczty, na rachunek bankowy), wykaz przeprowadzonych prac, datę poprzedniego wniosku o zwrot kwot, podpis osoby fizycznej (lub w sytuacji małżonków podpisy obydwu osó Do wniosku o zwrot podatku VAT należy bezwzględnie dołączyć: - kopię pozwolenia na budowę, jeśli roboty wymagały uzyskania stosownego pozwolenia; - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę; - kopie faktur VAT dokumentujących...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2006


Temat: ULGA MIESZKANIOWA
Moim zdaniem likwidacja ulgi mieszkaniowej i remontowej spowodowała zastój na rynku budowlanym. Każdy, kto mógł z tej ulgi skorzystać, co roku przeprowadzał w domu chociaż mały remont. Ludzie masowo kupowali materiały, co spowodowało wzrost obrotów w sklepach i składach budowlanych. Każdy potrzebował fakturę VAT na zakupy, więc sprzedawcy nie mogli ukryć swoich obrotów, a budżet państwa był zasilany z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT. Zwrot podatku z tytułu ulgi wykorzystywany był na zakupy w następnym roku, a małe firmy remontowe całkiem dobrze prosperowały. Likwidacja tych ulg zniechęciła ludzi do inwestowania we własne...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=973


Temat: PITY 2010
Witam Nadchodzi "godzina x" rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Ja mam nadzieje, że będzie to słońce po burzy bo liczę na zwrot. Chciałbym się zapytać jeśli ktoś jest w temacie - Czy można sobie odliczyć remont/wykończenie mieszkania ( np zakupione materiały ) od podatku, specjalnie zbierałem faktury ewentualnie coś "innego" co wiąże się z zakupem mieszkania było opodatkowane, a teraz można liczyć na zwrot ? Była kiedyś taka ustawa która miała zrekompensować podwyżkę stawki VAT na materiały budowlane, remontujący mogli odliczyć vat na materiały budowlane. Może ktoś z sąsiadów dokonuje takich rozliczeń zawodowo...
Źródło: gorlicka.fora.pl/a/a,387.html


Temat: Zwrot podatku za materiały budowlane
Jakiś czas temu przepisy o odliczeniu podatku dla osób fizycznych za niektóre materiały uległy zmianie. Obecnie można odliczyć pewien procent podatku od materiałów które przed 01.05.2004 r. opodatkowane były stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 01.05.2004 r. opodatkowane są 22% stawką podatku VAT. Jesli ktoś lubi liczyć sprawdzać i kombinować, aby odzyskać parę groszy, to na pewno mu się ... obwarowana za to pewnymi założeniami (ściśle określony jest czas złożenia wniosku o zwrot). na poniższej stronie sa informacje jak wygląda procedura od strony formalnej: opis procedury<<< natomista na poniższej stronie jest tabela z wykazem materiałów które podlegają odliczeniu. Tabela z wykazem<<< dlatego jesli ktoś profilaktycznie brał na siebie fak za materiały lub dopiero się przymierza do remontu, to może trochę powalczyć o zwrot paru groszy
Źródło: gorlicka.fora.pl/a/a,305.html


Temat: Jak odzyskać część kasy wydanej na wykończenie mieszkania
Witam Informuję - bo może ktoś nie wiedzieć - że w urzędzie skarbowym można złożyć wniosek VZM o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, na podstawie którego można "odzyskać" część wydatków poniesionych np. na wykończenie lub remont mieszkania Z grubsza chodzi o zwrot różnicy w podatku VAT na materiały budowlane, które do 30.04.2004r. miały stawke VAT 7% a teraz 22% Urząd zwraca - po spełnieniu pewnych warunków - różnicę w stawce VAT Warto popatrzeć na swoje fakturki i złożyć taki wniosek Troszkę z tym roboty ale czasem warto Pozdrawiam darkuj
Źródło: teczoweogrody.fora.pl/a/a,156.html


Temat: Gazeta Prawna - Reaktywacja
wydanie z 03 marca 2006 r.<<< ****************************************** http://www.medycy.internetdsl.pl/gp/03.03.amn gazeta<<< dodatki<<< --Prawo i Życie Ile będą warte rządowe dopłaty do mieszkań. Z dopłatą droższe niż we frankach. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG/NOWE PRZYWILEJE Jak uzyskać zwrot VAT od materiałów budowlanych Podatnik może już odzyskać VAT zawarty w cenie materiałów budowlanych Na zwrot podatku trzeba zaczekać nawet sześć miesięcy Za uzyskanie nienależnego zwrotu grozi grzywna, a nawet więzienie We wnioskach składanych w urzędach skarbowych pojawia się dużo błędów Urzędnicy radzą podatnikom, jak uniknąć pomyłek Od 1 stycznia możemy występować do urzędów skarbowych o zwrot VAT zawartego w cenie kupionych przez nas materiałów budowlanych. Odliczenia będą obowiązywać przez dwa lata. Zwrot VAT może okazać się hitem 2006 roku. Zasady zwrotu VAT określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468). Ustawa ta ma zrekompensować inwestorom indywidualnym skutki podwyżki VAT na materiały budowlane, która nastąpiła po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Stawka VAT na te produkty wzrosła wtedy z 7 proc. do 22 proc. Z ulgi może skorzystać każdy, kto po 1 maja 2004 r. poniósł wydatki na materiały budowlane do budowy lub remontu budynku albo lokalu mieszkalnego. Wydatki te trzeba będzie udokumentować fakturami. Z ulgi może skorzystać każdy, kto po 1 maja 2004 r. poniósł wydatki na materiały budowlane wykorzystywane do budowy lub remontu budynku albo lokalu mieszkalnego. Wydatki te trzeba będzie udokumentować fakturami. Podatnik otrzyma zwrot jedynie do wartości limitów określonych...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=49974


Temat: Zwrot VAT tylko za materiały budowlane dla potrzeb mieszkaniowych
Zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem dotyczy tylko zakupów na cele mieszkaniowe osób fizycznych. Jeżeli inwestycja ma inny cel, zwrot jest wykluczony. ORZECZENIE Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując interpretację podatkową, odmówił prawa do zwrotu VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych podatnikowi, który wykorzystał je do rozbudowy gospodarstwa agroturystycznego. Celem wprowadzenia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ... też prywatną część mieszkalną. Nie był to cel mieszkaniowy. Sąd wskazał na zasadę powszechności opodatkowania i uznał, że przepisy o zwrocie są od niej wyjątkiem, a przy każdej preferencji o takim charakterze przepisy należy interpretować ściśle. Nie można wymagać od organów podatkowych, aby ustalały, w jakiej części wydatki były związane z potrzebami mieszkaniowymi, a w jakiej służyły innym celom podatnika. Sąd uznał, że podatnikowi w ogóle nie przysługiwał zwrot VAT, zwłaszcza że inwestycję częściowo sfinansowano z programu SAPARD. Interpretacja NSA dotyczyła podatnika, który wnosił o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych. Do wniosku dołączył decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, kopie faktur VAT. Przedstawił też umowę o dofinansowaniu z programu SAPARD. Organy podatkowe ograniczyły zwrot do wydatków niezakwalifikowanych do programu SAPARD. Sąd I instancji nakazał organom zbadać, czy budynek lub jego część służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora. Jeżeli tak, to w tej części wydatki na jego wznoszenie, remont, modernizację uprawniają do zwrotu VAT. W ocenie sądu I instancji budynek nie traci charakteru mieszkalnego, nawet gdy w części zostanie zajęty na działalność agroturystyczną. NSA uchylił...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2249


Temat: : Sytuacja na rynku
... o VAT, utrzymującej niższą stawkę podatku na budowę i remont mieszkań. Stosowne sejmowe komisje zajmą się projektem w najbliższy wtorek. Jako pilne marszałek uznał także uchwalenie ustawy o zwrocie akcyzy od...
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=318


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Szybszy zwrot VAT dla budujących dom? Osoby budujące lub remontujące dom mogą dostawać zwrot VAT w ciągu dwóch, a nie jak dotąd sześciu miesięcy. Wczoraj w Sejmie doszło do pierwszego czytania projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, którą przygotowała sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo". - To drobny, ale bardzo znaczący krok dla ujednolicenia przepisów - mówiła posłanka Hanna Zdanowska z PO. Zmiana ujednolici termin zwrotu z zawartym w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie ustalono go na dwa miesiące. Większość posłów była ... jej postulatem Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przekazał nowelę komisjom finansów oraz infrastruktury. Przeciwne zmianom przepisów jest Ministerstwo Finansów. Wiceminister finansów Maciej Grabowski tłumaczył, że przyspieszenie zwrotu wydatków podatnikom będzie oznaczało jednorazowy ... wstrzymania prac nad projektem. - Zmiany nie tylko ujednolicą termin zwracania podatku VAT, ale też przyspieszą obrót pieniędzy w branży budowlanej, co jest teraz bardzo ważne - mówił Sekuła. W przypadku samodzielnej budowy domu inwestor może odzyskać zwrot nawet 33,5 tys. zł. Przy remoncie limit wynosi 14,3 tys. zł. Urząd skarbowy zwraca przy budowlanych inwestycjach różnicę między stawką 22 i 7 proc., ale tylko za te materiały, które po 1 maja 2004 r. czyli akcesji do UE zostały obłożone wyższą stawką tego podatku (m.in. cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełna mineralna, okna, drzwi). Podatnik musi udokumentować wydatki fakturami VAT i dostarczyć ich kopie wraz z wnioskiem do urzędu skarbowego. Ten zaś ma sześć miesięcy na wydanie decyzji przyznającej zwrot, a potem jeszcze dodatkowo 25 dni na wypłacenie pieniędzy. źródło - Rzeczpospolita Wszystkie opcja polityczne sa za, więc sprawa wydaje sie byc przesądzona Dodatkowo wkurza mnie fakt, że Rzeczpospolita znów popełniła błąd merytoryczny (dot. VAT za...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Na dzisiejszym posiedzeniu RM: Rząd negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Posłowie chcą, aby termin zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 do 22 proc., był taki sam jak w ustawie o podatku od towarów i usług. W związku z tym zaproponowali skrócić z 6 miesięcy do 60 dni termin wydania przez urząd skarbowy decyzji w sprawie zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z budową, remontem budynku lub lokalu mieszkalnego. Do 60 dni ma być także skrócony termin wypłaty przez urząd skarbowy kwoty zwrotu części wydatków (jeżeli nie zachodzi konieczność wydania decyzji przez urząd skarbowy), a także termin po upływie którego liczone byłoby oprocentowanie od kwoty zwrotu. Regulacje te miałyby obowiązywać od początku 2010 r. Zdaniem rządu, zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie można utożsamiać ze zwrotem różnicy w podatku VAT, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Zwrot części wydatków, dokonywany na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, stanowi formę pomocy państwa (rekompensaty), której wysokość zależy jedynie od stawki podatku VAT. Rząd podkreśla, że zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, składany w urzędzie skarbowym. Wniosek i wszystkie dołączone do niego dokumenty podlegają bardzo wnikliwej analizie i weryfikacji. Z tego względu czas niezbędny na zwrot części wydatków można skrócić...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Na zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych inwestorzy będą mieć nie 6 miesięcy, jak obecnie, ale cztery miesiące - zdecydował w piątek Sejm, nowelizując ustawę o zwrocie osobom fizycznym ... terminie 6 miesięcy - uzyskać zwrot kwoty odpowiadającej części VAT zawartego w cenie kupionych przez nich materiałów budowlanych. Odpowiada ona różnicy między 22-proc. stawką podatku VAT a 7-proc. stawką. Pierwotny projekt zmian, przygotowany przez Komisję "Przyjazne Państwo", przewidywał skrócenie terminu do 60 dni, co ujednoliciłoby go z terminem zawartym w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o podatku od towarów i usług. - Spowoduje to uwolnienie środków finansowych dotychczas zamrożonych poprzez niezgodne z zasadą neutralności brzmienie przepisu, przyczyniając się do zwiększenia możliwości szybszego ukończenia budowy lub remontu - argumentowali autorzy projektu. Skróceniu terminu do 60 dni sprzeciwił się rząd. Według resortu finansów analogia do zwrotu VAT jest nietrafna, w przypadku materiałów budowlanych nie ma mowy o zwrocie podatku, lecz jedynie części kwoty zapłaconej za materiały budowlane. Ministerstwo tłumaczyło, że urzędy skarbowe mają pół roku na weryfikację wniosku, a ich decyzja jest ostateczna. W przypadku VAT, czas na zwrot co prawda skrócono do 60 dni, ale urząd ... które zostaną złożone po wejściu w życie ustawy. Ustawa ma zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia. /podatki.wp.pl/
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: Chętni do zamknięcia?
nie opłaca się teraz zamykać sklepów ze względu na podatki. najlepiej zrobić to grudniu ale nie pod koniec tylko na początku nawet 1 grudnia. po 1 jak bedzie sie zamykać sklep ... potrzebne jest to nam do vatu. najlepiej sobie bilansować np obrót 1500 dziennie netto zakupy ok 1300 netto. wtedy sobie rozłożymy w czasie vat a łatwiej jest zapłacić np 600 zł ... to marża i zarobek gówniany. Obliczam moje saldo w żabie jeśli mam nadpłatę np 10 tys to sobie ją pomału odbijam, bo żaba nie jest skora do szybkiego zwrotu kasy, i nap potrzebuję kasę na płytki to nie puszczam fajek za 1500 zełek. Powiedzmy że zbliża się grudzień, w listopadzie powinniśmy być po remoncie, po odbiorze sanepidu, z umeblowanym sklepem. z załatwioną...
Źródło: ajenci.fora.pl/a/a,15.html