Koncept Dnia by. Revol

Temat: Mi 5:2 odwieczne pochodzenie Jezusa Chrystusa
... czasu, to wypadniesz śmiesznie, bo 1) to jest po prostu związek frazeologiczny i jego znaczenie może być inne niż wynikałoby z prostego złożenia znaczeń wyrazów składowych, 2) nie przyłączam się do...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1206Temat: W obliczu zarazy straszliwej
Co grzmotnął? nie pamiętam tego Co do archaizacji języka: Archaizm - wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze ... użytkowania, a także ze względu na funkcję:   1. Fonetyczne - wyraz współczesny różni się od archaizmu tylko jedną wymawianą głoską, np. sierce (serce), sumnienie   2. Fleksyjne - wyrazy inaczej niż współcześnie się odmieniające, zazwyczaj wyłącznie czasowniki; w wyrazach, takich jak: zyszczy, spuści, końcówki "y","i" oznaczają tryb rozkazujący (zjednaj, ześlij)   3. Słowotwórcze - wyrazy utworzone za pomocą przyrostków lub przedrostków, które wyszły już z użycia, np. ogrodny, Bogurodzica   4. Leksykalne wyrazy, które całkowicie wyszły z użycia, w ich miejsce funkcjonują dzisiaj inne, np. kmieć, depentent, wiktoria, zwolena, jegoż   5. Znaczeniowe - wyrazy występują współcześnie, ale zmieniło się ich znaczenie, np. błędny rycerz(bujający w obłokach)   6. Frazeologiczne, np. mieć co po plecu (mieć na sobie dobrą rzecz okrywającą plecy lub ramiona)   7. Składniowe - archaizm składający się z min. 2 wyrazów, których zestawienie jest inne niż współcześnie; najczęściej wzorowane na łacinie, np. pasterz owce do wsi przepędził - orzeczenie znajduje się na końcu zdania - taki szyk wyrazów jest charakterystyczny dla języka łacińskiego; do archaizmów składniowych należą także niektóre spójniki i przyimki, np. azali, aliści, gwoli oraz całe konstrukcje składniowe, np....
Źródło: forum.gameexe.pl/index.php?showtopic=8201


Temat: Rz 11:25 Izrael Boży
W.Barclay podaje: POROUN i POROSIS - zatwardzenie serca Poroun - jako czasownik, a porosis w formie rzeczownikowej używane w NT na wyrażenia myśli, którą Biblia nazywa "zatwardzeniem serca". Rzeczywiście zapomniałem podać jeszcze definicje słowa POROO z leksykonu Thayer. Niniejszym nadrabiam zaległości: http://img390.imageshack.us/img390/296/poroo4456nh2.png Natomiast definicja słowa POROSIS znajduje się dwa posty wyżej. Słowa te występują w dwóch związkach frazeologicznych. 1) Używane są w ... οργης οι οφθαλμοι μου πεπολιορκημαι μεγαλως υπο παντων ” Nie wiedziałem, że słowo to występuje również w Septuagincie. :P Można więc stwierdzić, że cała grupa tych wyrazów wyraża trzy myśli: stwardzanie, ... gdzie zostaje oddane przez PNŚ jako: Mk 6:52, 8:17 - przytępiona zdolność rozumienia J 12:40 - zatwardzenie (serca) Rz 11:7 - stępiona wrażliwość 2 Kor 3:14 - otępienie Teraz krótka charakterystyka dotycząca słowa POROSIS: Mk 3:5; Ef 4:18 - niewrażliwość (serca) - inne przekłady oddają poprzez zatwardziałość (serca) Rz 11:25 - przytępienie wrażliwości - i ten właśnie werset jest tematem tego wątku...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1024


Temat: [ P ] cykl o diabole
... diaboł nie pojechał bo ma serce słabe a gdzie on nie może to tam pośle babę oj dana... "ech to były czasy miło patrzeć na nie" wziął diaboł pilota włączył se...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=6683


Temat: Śmiech i uśmiech
... znacznie większym stopniu wydaje się potencjalnym narzędziem wyładowania na kimś swojej złości, okazania niechęci bądź pogardy (por. Hass, 1970). Wskazuje na to już sama analiza związków frazeologicznych: uśmiechamy się zwykle do...
Źródło: nazwa_imprezy.wirtualnezory.pl/forums/viewtopic.php?t=3591


Temat: Rz 11:25 Izrael Boży
głębszy i bardziej nieodwracalny proces, w wyniku którego łączą się pęknięte kości. Zasadniczym znaczeniem słowa jest twardość, jaką mają kość lub marmur. Słowa te występują w dwóch związkach frazeologicznych. 1) Używane ... więc stwierdzić, że cała grupa tych wyrazów wyraża trzy myśli: stwardzanie, brak czucia, ślepotę i niemożność widzenia. Rozważmy teraz znaczenie tych słów w NT, gdzie występują one osiem razy. 1) Określają ... rozmnożeniem chleba i ryb, serca ich były zatwardzone (peporomene). Na jeziorze Genezaret martwili się brakiem żywności, a zaraz potem byli świadkami nakarmienia czterech tysięcy ludzi. "Czy serce wasze jest nieczułe" - pytał ich Jezus (Mk.8,17). Słowo to wyraża tę nieczułość serca, która nie pozwala widzieć prawd wynikających z sytuacji życiowych. Zdarza się, że opowiadamy o czymś, co nie robi na kimś żadnego ... w Jezusa, gdyż Bóg zaślepił ich oczy i zatwardził ich serca (Jan 12,40). Słów tych dwukrotnie używa Paweł w opisie historii Izraela (Rz.11,7 i 25). Określa nimi ludzi, którzy uparcie trwali ... rozumienia została zagłuszona przez porosis ich serca (Ef.4,18). Wyrażą się tu myśl, że sumienie zagłuszane przez długi czas traci zdolność do odczuwania, staje się sparaliżowane, nieczułe na bodźce z zewnątrz. 5) ... się nieczuli zarówno na głos Boga jak i na głos ludzkich potrzeb. Jeśli człowiek własnymi wyobrażeniami wypiera biblijny obraz Boga i uparcie dąży własną drogą, dochodzi do stanu skamienienia serca i...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1024